• images/slide/001.jpg
 • images/slide/002.jpg
 • images/slide/003.jpg
 • images/slide/004.jpg
 • images/slide/005.jpg
 • images/slide/006.jpg
 • images/slide/007.jpg
 • images/slide/008.jpg
 • images/slide/009.jpg
 • images/slide/010.jpg
 • images/slide/011.jpg
 • images/slide/012.jpg
 • images/slide/013.jpg
 • images/slide/014.jpg
 • images/slide/015.jpg
 • images/slide/016.jpg
 • images/slide/017.jpg
 • images/slide/018.jpg
 • images/slide/019.jpg
 • images/slide/020.jpg
 • images/slide/021.jpg
 • images/slide/022.jpg
 • images/slide/023.jpg
 • images/slide/025.jpg
 • images/slide/026.jpg
 • images/slide/027.jpg
 • images/slide/028.jpg
 • images/slide/029.jpg
 • images/slide/030.jpg
 • images/slide/031.jpg
 • images/slide/032.jpg
 • images/slide/033.jpg
 ««  « August 2018 »   »»
ETKNRLP
18
Välju
Jargmine sündmus»
«Eelmine sündmus

Nädala sünnipäevalapsed!


Palju õnne!

 

Ajalugu

Kooli vanust loetakse arhiivist leitud dokumendi järgi, mis nägi ette, et Kiviõli algkooli juurde asutatakse 1932.aastal eesti keelega klass.
Senine vene õppekeelega algkool oli asutatud 1927. aastal. 30ndate aastate lõpul kuulus algkooli juurde ka poola õppekeelega klass.
Esimesel õppeaastal töötati liitklassina (I, II, III), milles oli 34 õpilast.
1934. aastal muutus 4-klassiline kool 6-klassiliseks.
Kool asus väikeses majas Raudtee tänaval.
Hiljem oli seal raamatukogu. Nüüd on hoone lammutatud.
Korralik koolimaja ehitati Kiviõlli 30ndate aastate teisel poolel. Õppetöö Vabaduse tänava koolimajas algas 1. septembril 1938, maja pidulik avamine toimus 4. detsembril 1938, kui valmis ka võimla.
Praegu on selles hoones Kiviõli Kunstide Kool. 40ndatel aastatel õppisid selles nii eesti kui vene lapsed. Kool hakkas kasvama keskkooliks.
Tekkis kaks eraldi kooli: Kiviõli Eesti Keskkool ja Kiviõli Vene Keskkool. Linn kasvas ja elanike arv suurenes. Koolimaja jäi kahele koolile kitsaks. Ehitati uus maja Metsa tänavale. Sinna pidi minema eesti kool. Kolimine uude majja toimus 1949.aasta veebruarikuu alguses. Selle järgi peetaksegi kooli sünnipäeva veebruari esimesel laupäeval. Esimene aastapäevapidu toimus veebruaris 1950. Kooli vanust loeti siis aastast 1945, ajast, kui kool hakkas kasvama keskkooliks. Dokument kooli asutamise kohta oli veel leidmata. Esimene lend lõpetas 1949. a. Praeguseks on lõpetanud 58 lendu. Alates 1. septembrist 1950 kuni tänaseni on kooli ametlik nimi Kiviõli I Keskkool. Uue maja üheks miinuseks oli see, et puudus võimla. Seegi maja jäi kitsaks, saadi abihoone Nõukogude tänaval (praegune Keskpuiestee, linnavalitsuse hoone). 1959. a veebruaris likvideeriti Kiviõli rajoon ja täitevkomitee hoone jäi vabaks. Kümme aastat jooksid õpetajad ja ka vanemad õpilased kahe maja vahet. Lõpuks leiti võimalus ehitada uus koolimaja - praegune Viru tänava kool. Avaaktus toimus 13. septembril 1969. Uus maja oli igati kaasaegne: õppekabinetid, aula, võimla, ujula, lasketiir, söökla, töökojad, avarad jalutusruumid, raamatukogu, muuseum. Õpilaste arv oli kõige suurem 60ndate aastate lõpul – üle 900 õpilase. Klassikomplekte oli siis 29. Põhikooli osas oli kolm paralleelklassi, keskkoolis kaks. Praegu on õpilaste arv 340, klassikomplekte 17. Ka õpetajate arv on aja jooksul muutunud. Praegu töötab koolis 32 õpetajat. Oluline on kaadri püsivus. Paljudele on Kiviõli kool olnud ainuke töökoht ja seda pensionini välja.
Kiviõli koolil on läbi aegade olnud mitmeid direktoreid. Kõige pikemat aega oli direktor Olav Raie (1958-1962, 1965-1995, vahepeal haridusosakonnas). Tore on mainida sedagi, et praegune, kaheteistkümnes direktor Heidi Uustalu ning tema eelkäija Rein Oselin, on oma kooli vilistlased. 
Terve rida õpetajaid on samuti Kiviõli kooli vilistlased.
2005. aastal nimetati Eesti Vabariigi Aasta õpetajaks emakeele ja kirjanduse õpetaja Maire Eiert. Tema rekord on seegi, et ta on olnud klassijuhataja üheksale lennule.
Koolil on aegade jooksul olnud toredaid traditsioone, millest osa on praeguseks hetkeks hääbunud või uue vormi saanud, paljud aga jäänud kestma tänase päevani:
·         11. klassi lõpetajate ekskursioonid Moskvasse ja põhikooli lõpetajatel Leningradi.
·         kirjandite võistlus kooli aastapäeva eel.
·         pidulikud lõpukellad ja –aktused
·         õpilaskonverentsid
·         tamme istutamine lõpukellapäeval
·         I klassi õpilaste pidulik vastuvõtt abiturientide osavõtuga
·         E. Iisküli mälestusvõistlused korvpallis
·         õpetajate asendamine õpetajate päeval – abituriendid
·         õpilaste-õpetajate vahelised spordivõistlused(laskmine, võrkpall, male, koroona)
·         Isade õhtu Nõukogude armee aastapäeva puhul koos võrkpallivõistlusega isade ja poegade vahel
·         õpetajatest juubilaride või autasustatute õnnitlemine koolipere ees
·         ülekooliline rahvamatk võidupüha puhul koos kangelaskalmude külastamisega
·         poliitiliste laulude ja plakatite võistlus
·         diskorühmade võistlus
·         emade -ja isadepäeva tähistamine
·         koolipere pidulik tervitus abiturientidele lõpukella hommikul
·         jõulupeod + jõulupost
·         Vabariigi aastapäeva tähistamine
·         õpilasvahetus Kiviõli Vene Gümnaasiumiga
·         osalemine Kiviõli Omavalitsuste Liidu lastelaagris
·         mardipäeva tähistamine
·         päkapikunädal algklassidele õpilasesinduselt
·         Rebaste nädal
·         Tuhamäepäev (kooliaasta lõpetamine)
·         11. klassi õpilased lasteaias õpetajate päeval
·         jalgpall (õpetajad+rebased versus abituriendid)
·          Mihklipäevalaat
·          Moeshow ja stiilipidu
·         PlayboxRaamatupäev
·         Vastlapäev
·         Sõbrapäev + sõbrapäeva post
·         Sügisene matka- ja kevadine ekskursioonipäev
·         Vilistlaste Üllar Vaseriku stipendium parimale õppursportlasele
Varem tellisid lõpetajad Kiviõli I Keskkooli lõpumärgi. Nüüd on mindud praktilisemat teed - tehakse lõpusõrmused. Üritused muudab jätkuvalt pidulikuks kooli lipp, mille kinkisid vilistlased 1970. aastal, kui toimus esimene aastapäevapidu uues majas.
Kool on häid tulemusi saavutanud aineolümpiaadidel, spordivõistlustel, isetegevuses, omaloomingus, matkamisel, käsitöös , kodu-uurimises. Muudatustega meie riigi elus on mõned traditsioonid jäänud ajalukku, rida uusi tulnud juurde. Huvitavad üritused liidavad Kiviõli I Keskkooli õpilasi, õpetajaid ja vilistlasi. Traditsioonide järgimine aga aitab hoida oma kooli tunnet.

 

AB WEB IT