• images/slide/001.jpg
 • images/slide/002.jpg
 • images/slide/003.jpg
 • images/slide/004.jpg
 • images/slide/005.jpg
 • images/slide/006.jpg
 • images/slide/007.jpg
 • images/slide/008.jpg
 • images/slide/009.jpg
 • images/slide/010.jpg
 • images/slide/011.jpg
 • images/slide/012.jpg
 • images/slide/013.jpg
 • images/slide/014.jpg
 • images/slide/015.jpg
 • images/slide/016.jpg
 • images/slide/017.jpg
 • images/slide/018.jpg
 • images/slide/019.jpg
 • images/slide/020.jpg
 • images/slide/021.jpg
 • images/slide/022.jpg
 • images/slide/023.jpg
 • images/slide/025.jpg
 • images/slide/026.jpg
 • images/slide/027.jpg
 • images/slide/028.jpg
 • images/slide/029.jpg
 • images/slide/030.jpg
 • images/slide/031.jpg
 • images/slide/032.jpg
 • images/slide/033.jpg
 ««  « August 2018 »   »»
ETKNRLP
18
Välju
Jargmine sündmus»
«Eelmine sündmus

Nädala sünnipäevalapsed!


Palju õnne!

 

Ettevõtlik kool

Ettevõtlikkuse projektiga alustasime 2006. aasta sügisel. Kuid aktiivselt oleme tegelenud 2007. aastast.Kooli õppe -ja kasvatustöö aluseks on riiklik õppekava, kuhu on sellest õppeaastast sisse kirjutatud läbiva teemana ettevõtlikkuse arendamine.
Oleme koostanud sihikindla ja eesmärgistatud tegevusplaani selleks õppeaastaks. Koordinaatorid ja kooli juhtkond koostavad tegevusplaani , jaotavad ülesanded aineõpetajatele ja klassidele, aitavad püstitatud eesmärke ellu viia. Töö oleme organiseerinud nii õppetööna kui ka klassivälise tegevusena. õppetöös on võimalik ettevõtlikkust rakendada aktiivõppe kaudu, mis muudavad õppimise huvitavaks, panevad mõtlema, probleemidele erinevaid lahendusviise pakkuma, eesmärke püstitama ja vastutama.
Tihti saab integreerida erinevaid õppeaineid omavahel. Tähtis osa on koostööl, sotsiaalsete võimete arendamisel. Klassivälise tegevuse puhul on tähtis õpilaste initsiatiivi, mõtete elluviimine.Meie üheks eesmärgiks on ka kaasata lapsevanemaid, kohalikku omavalitsust, noortekeskust, ettevõtlikke noori meie tegemistesse.

Miks see on vajalik?

1. Julgus ja aktiivsus teha seda, mida ise soovid.

2. Paremini hakkama saada muutuvas ühiskonnas

AB WEB IT