• images/slide/001.jpg
 • images/slide/002.jpg
 • images/slide/003.jpg
 • images/slide/004.jpg
 • images/slide/005.jpg
 • images/slide/006.jpg
 • images/slide/007.jpg
 • images/slide/008.jpg
 • images/slide/009.jpg
 • images/slide/010.jpg
 • images/slide/011.jpg
 • images/slide/012.jpg
 • images/slide/013.jpg
 • images/slide/014.jpg
 • images/slide/015.jpg
 • images/slide/016.jpg
 • images/slide/017.jpg
 • images/slide/018.jpg
 • images/slide/019.jpg
 • images/slide/020.jpg
 • images/slide/021.jpg
 • images/slide/022.jpg
 • images/slide/023.jpg
 • images/slide/025.jpg
 • images/slide/026.jpg
 • images/slide/027.jpg
 • images/slide/028.jpg
 • images/slide/029.jpg
 • images/slide/030.jpg
 • images/slide/031.jpg
 • images/slide/032.jpg
 • images/slide/033.jpg
 ««  « August 2018 »   »»
ETKNRLP
18
Välju
Jargmine sündmus»
«Eelmine sündmus

Nädala sünnipäevalapsed!


Palju õnne!

 

Kooliajaloo muuseum


Kooliajaloo  muuseumi  asutamise kuupäevaks  saab lugeda 31. jaanuarit 1977.
Antud  kuupäeval  kinnitas  direktor Olav Raie oma käskkirjaga  muuseumi töö eest vastutajaks ajaloo õpetaja Helju Männi.
Suureks abiks oli  geograafia õpetaja Liivia Roose. Algas materjali  kogumine, süstematiseerimine. Osa  võeti üleliidulise pioneeride ja koolinoorte ekspeditsiooni „Minu kodumaa NSV Liit“ õpilaste kodu-uurijate vabariiklikest konverentsidest. Tehti ettekandeid kodukoha ajaloost, edusammudest rahvamajanduses, kirjeldati loodust ja  tutvustati matkaradu.
Õpetaja  Mänd  lahkus koolist 1983.a  ja õpetaja Roose 1984. aastal.
1984.a sügisel kinkis šeffettevõte Kiviõli Põlevkivikeemiatehas  muuseumile uue mööbli. Vastutavaks õpetajaks määrati inglise keele õpetaja Aili Pallasma, kes tegeles sellega kuni  2001. aastani. Samast aastast hakkas muuseumi juures tööle  kodulooring, mis hiljem  muutus  muuseumiringiks. Vormistati uued stendid, korrastati klassikroonikaid, klassipiltide fotokogu ja üldist fotofondi, koguti mälestusi. Koostati kodu-uurimuslikke töid, korrastati matkamarsruutide ja ekskursioonide kirjeldusi jne.
1988.a saadi Eesti NSV Noorte Turistide Maja diplom seoses heade töötulemustega vabariiklikul koolimuuseumide ülevaatusel.
2001.-2004. aastani ei tegelenud koolimuuseumiga keegi. Uks oli lukus ja kogus tolmu. 2004.a on püüdnud võimete kohaselt asja toimetada kehalise kasvatuse  ja inimeseõpertuse õpetaja Urve Kuusmik. Suurimaks  tööks oli fotomaterjali paigutamine  temaatilise alajaotusega  albumitesse ja kaustadesse, neile õpilaste ja õpetajate  nimede lisamisega.
Neid fotosid on umbes 10 000. Kõige suurem töö oli kogu materjali pakkimine ja valmistumine remondiks ning  pärast keldrist lagunenud pakkide toimetamine muuseumisse ning nende tolmust puhastamine, stendide uuesti vormistamine. Muuseum  sai uue sisustuse.
Muuseumis on umbes 180 klassikroonikat, stendid  kooli ajaloo, direktorite,  vilistlaste, õpetajate, Kiviõli linna, Kiviõli Põlevkivikeemiatehase ja Kaevanduse kohta. Säilinud on diplomid alates 1947.a, tänu- ja aukirjad 1962.aastast, palju on matka- ja ekskursioonikirjeldusi, kooli ajalehed. Vitriinides on vanemaid õppevahendeid, kingitusi, väljapanek kooli ajaloost ja palju muud.
Muuseumis  võiks olla palju rohkem varem kasutusel olnud õppevahendeid, kuid kahjuks seda ei võimalda  ruumipuudus.
AB WEB IT