Põhikooli valikainete ainekavad


Aine Klass
informaatika 1 2 3 4 5 6 7 8 9
digiainekava 1 2 3 4 5 6 7
draamaõpetus 1 2 3 4 5 6 7
majandusõpetus 3 4 6 8 9
Aine Klass
informaatika 1 2 3 4 5 6 7 8 9
digiainekava 1 2 3 4 5 6 7
draamaõpetus 1 2 3 4 5 6 7
majandusõpetus 3 4 6 8 9