News

TÄHTIS! Õppekorraldus alates 1. märtsist 2021a. 26. February


Vabariigi Valitsuse 25.02.2021 otsuse kohaselt teeme muudatused õppekorralduses:

1. Alates 1. märtsist tulevad kooli kontaktõppesse 1.–4. klasside õpilased.

2. 5.-12. klasside distantsõpe pikeneb märtsi lõpuni. NB! Kehtib kooli distantsõppe kord

3. Lõpuklasside, 9. ja 12. klassi kontaktõppele lubamise osas teeb Valitsus otsuse järgmisel nädalal.

4. Teistest klassidest kutsume kooli kontaktõppele vaid need õpilased, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone, sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.
NB! Vastava teate, selle kohta, keda kontaktõppele kutsume, edastab klassijuhataja.

5. Toidupakkide vajaduse kohta kogume infot selle nädala jooksul, pakke hakkame väljastama alates 8. märtsist.

6. Arvutivajadusest teavitage kooli infojuht Erik Jürgensoni Stuudiumi vahendusel.

I söögivahetund 1.-3. klass
II söögivahetund 4. klass ja kooli kontaktõppele kutsutud õpilased 5.-9. klassist

 

Постановление Эстонского правительства от 25.02.2021 вносит в учебный процесс следующие изменения:

1. В период с 1 марта на контактном обучении находятся учащиеся 1 - 4 классов.

2. 5-12 классы находятся на дистанционном обучении. Важно! Для организации учебного процесса используется руководство по дистанционному обучению.

3. Решение об допуске к контактному обучению учащихся выпускных 9 и 12 классов правительство ЭР примет в течении следующей недели.

Исключение для учащихся, составлют те ученики, которым для успешного освоения учебного материала и достижения необходимых позитивых результатов, необходимы дополнительные консультации или выполняющие дополнительные практические задания, подготоваливающиеся к экзаменам и олимпиадам.

Важно! Дополнительную информацию об учениках, приглашенных на контактное обучение, предоставит классный руководитель.

4. Весь учебный процесс организуется таким образом, что бы максимально обеспечить защищенность учащихся, в частности, действует запрет на передвижение вне класса, группами более 2 человек, и сохранение 2-х метровой социальной дистанции, за исключением тех случаев, когда нет реальной возможности для их соблюдения.

5. Информацию о продуктовой поддержке мы собираем в течении этой недели, продуктовые пакеты начинаем формировать с 8 марта.

6. По вопросам и проблемам, связанным с компьютерной техникой, свяжитесь с ИТ специалистом Erik Jürgenson посредством Stuudium.

I обеденный перерыв - 1-3 классы
II обеденный перерыв - 4 класс и учащиеся 5-9 классов, приглашенные на контактное обучение

 

Lugupidamisega

Anu Vau

 

Vabariigi Valitsuse 25.02.2021 otsuse kohaselt teeme muudatused õppekorralduses:

1. Alates 1. märtsist tulevad kooli kontaktõppesse 1.–4. klasside õpilased.

2. 5.-12. klasside distantsõpe pikeneb märtsi lõpuni. NB! Kehtib kooli distantsõppe kord

3. Lõpuklasside, 9. ja 12. klassi kontaktõppele lubamise osas teeb Valitsus otsuse järgmisel nädalal.

4. Teistest klassidest kutsume kooli kontaktõppele vaid need õpilased, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone, sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.
NB! Vastava teate, selle kohta, keda kontaktõppele kutsume, edastab klassijuhataja.

5. Toidupakkide vajaduse kohta kogume infot selle nädala jooksul, pakke hakkame väljastama alates 8. märtsist.

6. Arvutivajadusest teavitage kooli infojuht Erik Jürgensoni Stuudiumi vahendusel.

I söögivahetund 1.-3. klass
II söögivahetund 4. klass ja kooli kontaktõppele kutsutud õpilased 5.-9. klassist

 

Постановление Эстонского правительства от 25.02.2021 вносит в учебный процесс следующие изменения:

1. В период с 1 марта на контактном обучении находятся учащиеся 1 - 4 классов.

2. 5-12 классы находятся на дистанционном обучении. Важно! Для организации учебного процесса используется руководство по дистанционному обучению.

3. Решение об допуске к контактному обучению учащихся выпускных 9 и 12 классов правительство ЭР примет в течении следующей недели.

Исключение для учащихся, составлют те ученики, которым для успешного освоения учебного материала и достижения необходимых позитивых результатов, необходимы дополнительные консультации или выполняющие дополнительные практические задания, подготоваливающиеся к экзаменам и олимпиадам.

Важно! Дополнительную информацию об учениках, приглашенных на контактное обучение, предоставит классный руководитель.

4. Весь учебный процесс организуется таким образом, что бы максимально обеспечить защищенность учащихся, в частности, действует запрет на передвижение вне класса, группами более 2 человек, и сохранение 2-х метровой социальной дистанции, за исключением тех случаев, когда нет реальной возможности для их соблюдения.

5. Информацию о продуктовой поддержке мы собираем в течении этой недели, продуктовые пакеты начинаем формировать с 8 марта.

6. По вопросам и проблемам, связанным с компьютерной техникой, свяжитесь с ИТ специалистом Erik Jürgenson посредством Stuudium.

I обеденный перерыв - 1-3 классы
II обеденный перерыв - 4 класс и учащиеся 5-9 классов, приглашенные на контактное обучение

 

Lugupidamisega

Anu Vau