Õppetöö

Põhikooli kohustuslikud ainekavad


Ainekava Klass
eesti keel, alates 5. klassist – eesti keel ja kirjandus

eesti keel 1 2 3 4 5 6 7 8 9

kirjandus  5 6 7 8 9

vene keel võõrkeelena  6 7 8 9
vene keel emakeelena keelekümblusklassi 4 5 6 7 8 9
A-võõrkeel inglise keel  3 4 5 6 7 8 9
B-võõrkeel saksa keel 6 7 8 9
matemaatika 1 2 3 4 5 6 7 8 9
loodusõpetus 1 2 3 4 5 6 7 
geograafia 7 8 9
bioloogia 7 8 9
keemia 8 9
füüsika 8 9
ajalugu 5 6 7 8 9
inimeseõpetus 2 3 5 6 7 8
ühiskonnaõpetus 4 9
muusika 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kunst 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kehaline kasvatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9
tööõpetus 1 2 3 
tehnoloogiaõpetus 4 5 6 7 8 9
käsitöö ja kodundus 4 5 6 7 8 9
Ainekava Klass
eesti keel, alates 5. klassist – eesti keel ja kirjandus

eesti keel 1 2 3 4 5 6 7 8 9

kirjandus  5 6 7 8 9

vene keel võõrkeelena  6 7 8 9
vene keel emakeelena keelekümblusklassi 4 5 6 7 8 9
A-võõrkeel inglise keel  3 4 5 6 7 8 9
B-võõrkeel saksa keel 6 7 8 9
matemaatika 1 2 3 4 5 6 7 8 9
loodusõpetus 1 2 3 4 5 6 7 
geograafia 7 8 9
bioloogia 7 8 9
keemia 8 9
füüsika 8 9
ajalugu 5 6 7 8 9
inimeseõpetus 2 3 5 6 7 8
ühiskonnaõpetus 4 9
muusika 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kunst 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kehaline kasvatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9
tööõpetus 1 2 3 
tehnoloogiaõpetus 4 5 6 7 8 9
käsitöö ja kodundus 4 5 6 7 8 9