Õppetöö

Põhikooli kohustuslikud ainekavad

Ainekava Klass
eesti keel, alates 7. klassist – eesti keel ja kirjandus 1 2 3 4 5 6 7 8 9
vene keel, alates 7. klassist – vene keel ja kirjandus  6 7 8 9
A-võõrkeel inglise keel  3 4 5 6 7 8 9
B-võõrkeel vene keel ja saksa keel 6 7 8 9
matemaatika 1 2 3 4 5 6 7 8 9
loodusõpetus 1 2 3 4 5 6 7 
geograafia 7 8 9
bioloogia 7 8 9
keemia 8 9
füüsika 8 9
ajalugu 5 6 7 8 9
inimeseõpetus 2 3 5 6 7 8 9
ühiskonnaõpetus 4 9
muusika  
kunst 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kehaline kasvatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9
tööõpetus 1 2 3 
tehnoloogiaõpetus 4 5 6 7 8 9
käsitöö ja kodundus 4 5 6 7 8 9