Meie koolist

Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal


Põhiliikmed    
Anna Helena Heinmaa Õpilaste esindaja annaheinmaa@gmail.com
 
Kaja Toikka G õpetajate esindaja kaja.toikka@k1k.ee
Karmen Tõnnisson P õpetajate esindaja karmen.tõnnisson@k1k.ee
Evelyn Danilov Lastevanemate
vilistlaste ja kooli
toetavate
organisatsioonide
esindaja
evelyn.danilov@gmail.com
Mehis Kreisman mehis@kaubahoov.ee
Anu Kaukes kaukesanu@gmail.com
Risto Lindeberg risto.lindeberg@gmail.com
Tiina Urban tiina.urban@lyganuse.ee
Tiit Kuusmik Volikogu esindaja tiit.kuusmik@gmail.com
Asendusliikmed    
  G õpetajate asendus  
Ülle Mähküll P õpetajate asendus ylle.mahkyll@k1k.ee
Pille Naur Lastevanemate, 
vilistlaste ja kooli
toetavate
organisatsioonide
esindaja
pillenaur@hot.ee
Tiit Vau tiit.vau@gmail.com

Hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

Põhiliikmed    
Anna Helena Heinmaa Õpilaste esindaja annaheinmaa@gmail.com
 
Kaja Toikka G õpetajate esindaja kaja.toikka@k1k.ee
Karmen Tõnnisson P õpetajate esindaja karmen.tõnnisson@k1k.ee
Evelyn Danilov Lastevanemate
vilistlaste ja kooli
toetavate
organisatsioonide
esindaja
evelyn.danilov@gmail.com
Mehis Kreisman mehis@kaubahoov.ee
Anu Kaukes kaukesanu@gmail.com
Risto Lindeberg risto.lindeberg@gmail.com
Tiina Urban tiina.urban@lyganuse.ee
Tiit Kuusmik Volikogu esindaja tiit.kuusmik@gmail.com
Asendusliikmed    
  G õpetajate asendus  
Ülle Mähküll P õpetajate asendus ylle.mahkyll@k1k.ee
Pille Naur Lastevanemate, 
vilistlaste ja kooli
toetavate
organisatsioonide
esindaja
pillenaur@hot.ee
Tiit Vau tiit.vau@gmail.com