Õppetöö

Põhikooli valikainete ainekavad

Aine Klass
informaatika 1 2 3 4 5 6 7 8 9
digiainekava 1 2 3
draamaõpetus 1 2 3 4 5 6 7