Uudised

10. klassi vastuvõtt 2021.aasta 12. märts


Miks tasub jätkata õpiteed Kiviõli I Keskkoolis?
• kodulähedane ja hubane – iga õpilane saab tähelepanu ja toe;
• peame oluliseks selle sajandi oskuste arendamist: koostöö, suhtlemine, probleemidele lahenduste leidmine, enesejuhitavus jms.
• mentori tugi õpitee läbimisel;
• autoõpetus;
• mäesuusatunnid, ujumistunnid kooli basseinis;
• Kiviõli Kunstide kooli lähedus ja võimalus ühendada pilliõpe gümnaasiumi õppega;
• intensiivne eesti keele õpe ja eestikeelne keskkond muukeelsetele õpilastele;
• õpetajate ja juhtkonna toetus õpimotivatsiooni leidmiseks ja hoidmiseks;
• võimalus õppida kooliperes, kuhu kuuluvad õpilased alates 1. klassist.

Kooli vastu võetud õpilased esitavad 30. juuniks kooli kantseleisse järgmised dokumendid:
● Taotlus gümnaasiumisse kandideerimiseks.
● 9. klassi klassitunnistus või e-päeviku väljavõte.
● Motivatsioonikiri.

Täpsema info kandideerimistingimuste kohta leiab 10. klassi vastuvõtu korrast

Miks tasub jätkata õpiteed Kiviõli I Keskkoolis?
• kodulähedane ja hubane – iga õpilane saab tähelepanu ja toe;
• peame oluliseks selle sajandi oskuste arendamist: koostöö, suhtlemine, probleemidele lahenduste leidmine, enesejuhitavus jms.
• mentori tugi õpitee läbimisel;
• autoõpetus;
• mäesuusatunnid, ujumistunnid kooli basseinis;
• Kiviõli Kunstide kooli lähedus ja võimalus ühendada pilliõpe gümnaasiumi õppega;
• intensiivne eesti keele õpe ja eestikeelne keskkond muukeelsetele õpilastele;
• õpetajate ja juhtkonna toetus õpimotivatsiooni leidmiseks ja hoidmiseks;
• võimalus õppida kooliperes, kuhu kuuluvad õpilased alates 1. klassist.

Kooli vastu võetud õpilased esitavad 30. juuniks kooli kantseleisse järgmised dokumendid:
● Taotlus gümnaasiumisse kandideerimiseks.
● 9. klassi klassitunnistus või e-päeviku väljavõte.
● Motivatsioonikiri.

Täpsema info kandideerimistingimuste kohta leiab 10. klassi vastuvõtu korrast