1. klassi vastuvõtt 2020.aastal


1. KLASSI ASTUMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

1. kirjalik avaldus (avalduse esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja);
2. lapse isikut tõendav dokument;
3. lapsevanema või eestkostja isikut tõendav dokument (pole vaja, kui avaldus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna);
4. 1 foto (3x4);
5. elukohatõend (kui laps ei ole Lüganuse valla elanik);
6. koolivalmiduskaart.

Avaldus

Soovituslikud õppevahendid

1. KLASSI ASTUMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

1. kirjalik avaldus (avalduse esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja);
2. lapse isikut tõendav dokument;
3. lapsevanema või eestkostja isikut tõendav dokument (pole vaja, kui avaldus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna);
4. 1 foto (3x4);
5. elukohatõend (kui laps ei ole Lüganuse valla elanik);
6. koolivalmiduskaart.

Avaldus

Soovituslikud õppevahendid