Meie koolist

Hoolekogu koosseis 2021/2022 õppeaastal


     
Anna Helena Heinmaa Õpilaste esindaja annaheinmaa@gmail.com
 
Mariliis Randmer G õpetajate esindaja mariliis.randmer@k1k.ee
Karmen Tõnnisson P õpetajate esindaja karmen.tõnnisson@k1k.ee
Evelyn Danilov Lastevanemate
vilistlaste ja kooli
toetavate
organisatsioonide
esindaja
evelyn.danilov@gmail.com
Mehis Kreisman mehis@kaubahoov.ee
Anu Kaukes kaukesanu@gmail.com
Risto Lindeberg risto.lindeberg@gmail.com
Tiina Urban tiina.urban@lyganuse.ee
Arno Strauch Volikogu esindaja arno.strauch@volikogu.lyganuse.ee

Hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

     
Anna Helena Heinmaa Õpilaste esindaja annaheinmaa@gmail.com
 
Mariliis Randmer G õpetajate esindaja mariliis.randmer@k1k.ee
Karmen Tõnnisson P õpetajate esindaja karmen.tõnnisson@k1k.ee
Evelyn Danilov Lastevanemate
vilistlaste ja kooli
toetavate
organisatsioonide
esindaja
evelyn.danilov@gmail.com
Mehis Kreisman mehis@kaubahoov.ee
Anu Kaukes kaukesanu@gmail.com
Risto Lindeberg risto.lindeberg@gmail.com
Tiina Urban tiina.urban@lyganuse.ee
Arno Strauch Volikogu esindaja arno.strauch@volikogu.lyganuse.ee