Важно

2021/22. õa vastuvõtt 1. klassidesse 18. марта


1. klassi vastuvõtt

2021/2022 õppeaasta 1. klassi vastuvõtu infokoosolek lapsevanematele 24. märtsil kell 17.30. Infotund toimub veebis Google Meet                    

Tehniline tugi - Kristiine Meister - 58053559

1. aprill – 31.mai võtame vastu avaldusi esimesse klassi astumiseks.
Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb esitada elektrooniliselt meiliaadressile kantselei@k1k.ee

Täpsema info 1.klassi vastuvõtu ja vajalike dokumentide kohta leiate 1. klassi vastuvõtu korrast

Augustis korraldame lastele kohtumised 1. klassi õpetajaga.

Täpse kuupäeva ja kellaaja edastame kooli kodulehe kaudu.

 

1. klassi vastuvõtt

2021/2022 õppeaasta 1. klassi vastuvõtu infokoosolek lapsevanematele 24. märtsil kell 17.30. Infotund toimub veebis Google Meet                    

Tehniline tugi - Kristiine Meister - 58053559

1. aprill – 31.mai võtame vastu avaldusi esimesse klassi astumiseks.
Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb esitada elektrooniliselt meiliaadressile kantselei@k1k.ee

Täpsema info 1.klassi vastuvõtu ja vajalike dokumentide kohta leiate 1. klassi vastuvõtu korrast

Augustis korraldame lastele kohtumised 1. klassi õpetajaga.

Täpse kuupäeva ja kellaaja edastame kooli kodulehe kaudu.