Uudised

Rohetehnoloogia ja taastuvenergia projektõpe 10. juuni

Algklasside õpilased katsetasid rohetehnoloogia ja taastuvenergia vahendeid


Kooliaasta viimased nädalad on täis põnevaid ja huvitavaid tegevusi. Matka- ja sporditegevustele lisaks toimusid algklassides rohetehnoloogia ja taastuvenergia õppepäevad. 
Projektõppe eesmärgiks oli pakkuda õpilastele praktilisi võimalusi rohetehnoloogia ja taastuvenergia vahendite uurimiseks ning katsetamiseks. Lisaks harjutada igapäevases elus vajalikke oskusi: lugemisoskust, teksti mõistmise oskust, koostööoskust, analüüsioskust, vastuse moodustamise oskust ja info otsimise oskust. 
Tegevuse raames panid õpilased kokku vesiniku jõul sõitva auto prototüübi. Staatilise elektri tekitamiseks katsetati elektrofoormasinat, mis õpilastes palju huvi ja elevust tekitas. Taastuvat energiat sai püüda päikesepaneeli ja tuulegeneraatoriga. Samal ajal said õpilased panna kokku elektri vooluring. 
Projektõppes kasutatavad seadmed ja vahendid on soetatud projekti "Kiviõli I Keskkooli 1.-7. klassi õpilaste hõivamine rohetehnoloogia teadlikkust suurendavatesse tegevustesse" raames, mis on rahastatud Kliimaministeeriumi, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Eesti riigi poolt.

Kooliaasta viimased nädalad on täis põnevaid ja huvitavaid tegevusi. Matka- ja sporditegevustele lisaks toimusid algklassides rohetehnoloogia ja taastuvenergia õppepäevad. 
Projektõppe eesmärgiks oli pakkuda õpilastele praktilisi võimalusi rohetehnoloogia ja taastuvenergia vahendite uurimiseks ning katsetamiseks. Lisaks harjutada igapäevases elus vajalikke oskusi: lugemisoskust, teksti mõistmise oskust, koostööoskust, analüüsioskust, vastuse moodustamise oskust ja info otsimise oskust. 
Tegevuse raames panid õpilased kokku vesiniku jõul sõitva auto prototüübi. Staatilise elektri tekitamiseks katsetati elektrofoormasinat, mis õpilastes palju huvi ja elevust tekitas. Taastuvat energiat sai püüda päikesepaneeli ja tuulegeneraatoriga. Samal ajal said õpilased panna kokku elektri vooluring. 

Projektõppes kasutatavad seadmed ja vahendid on soetatud projekti "Kiviõli I Keskkooli 1.-7. klassi õpilaste hõivamine rohetehnoloogia teadlikkust suurendavatesse tegevustesse" raames, mis on rahastatud Kliimaministeeriumi, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Eesti riigi poolt.