• images/slide/001.jpg
 • images/slide/002.jpg
 • images/slide/003.jpg
 • images/slide/004.jpg
 • images/slide/005.jpg
 • images/slide/006.jpg
 • images/slide/007.jpg
 • images/slide/008.jpg
 • images/slide/009.jpg
 • images/slide/010.jpg
 • images/slide/011.jpg
 • images/slide/012.jpg
 • images/slide/013.jpg
 • images/slide/014.jpg
 • images/slide/015.jpg
 • images/slide/016.jpg
 • images/slide/017.jpg
 • images/slide/018.jpg
 • images/slide/019.jpg
 • images/slide/020.jpg
 • images/slide/021.jpg
 • images/slide/022.jpg
 • images/slide/023.jpg
 • images/slide/025.jpg
 • images/slide/026.jpg
 • images/slide/027.jpg
 • images/slide/028.jpg
 • images/slide/029.jpg
 • images/slide/030.jpg
 • images/slide/031.jpg
 • images/slide/032.jpg
 • images/slide/033.jpg
 ««  « August 2018 »   »»
ETKNRLP
18
Välju
Jargmine sündmus»
«Eelmine sündmus

Nädala sünnipäevalapsed!


Palju õnne!

 

Huvialategevus

 

HUVIJUHT Helena Kivestu

Tel: 5347 3131

E-post : helena.kivestu@k1k.ee

 

Huvitegevus ehk mitteformaalne õppimine sisaldab endas kõike seda, mis aitab õpilasel koguda erinevaid teadmisi ja kogemusi, et kujuneda terviklikuks ja elus hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

Huvitegevus pakub õpilasele mõtestatud vaba aja sisustamist.

Osalemine mõnes huvialaringis või klubis annab lisateadmisi, nii praktilisi kui sotsiaalseid oskusi.

Võimaldab arendada nii kohuse- kui vastutustunnet, meeskonnatööoskust.

On võimalus, et tänu huvitegevusele leitakse omale tulevikuks eriala ehk elukutse, kuid kindlasti saadakse endale palju sarnaste huvidega sõpru.

Huvitegevus toetab iseseisvust, omaalgatust ja aktiivsust.

Samuti on tänu huvitegevusele õpilastel võimalus kogeda eduelamust ning tunnustust, mis võib kaasa tuua ka õppeedukuse ning enesehinnangu tõusu.

HEA ENESEHINNANG AITAB PAREMINI TOIME TULLA NII KOOLIS KUI VÄLJASPOOL SEDA.

Kuigi osalemine ringitöös on õpilasele lisakoormuseks, ei ole see kurnav.

On märgatud huvitegevuse lõõgastavat mõju, see aitab maandada pingeid ja stressi. Samuti on täheldatud, et õpilased, kes on aktiivsed klassivälises töös, on ka õppetöös tublid.

Huvitegevus ei piirne vaid ringitööga, siia alla võib lugeda igasugust klassivälist tegevust: osalemist projektides, klassi- ja kooliüritustel. Nii klassi kui ülekooliliste ürituste kaudu õpitakse üksteist tundma ja hoidma ning see on aluseks oma koolipere ühtsustunde loomiseks.

OLGE AKTIIVSED, OSALEGE, HOOLIGE JA LEIDKE IGAST ASJAST MIDAGI HEAD!

AB WEB IT