Õppetöö

Gümnaasium

Kiviõli I Keskkooli gümnaasiumi õppekava koos hindamise kirjeldusega saab lugeda SIIN.

Kiviõli I Keskkooli mentorsüsteemi kirjeldust saab lugeda SIIN.

2023/2024. õa õppenädalate jaotuse leiab SIIN


Gümnaasiumi kohustuslike ja valikkursuste ainekavad

KOHUSTUSLIKUD KURSUSED VALIKKURSUSED
ainekavade kaust ainekavade kaust

2023/2024. õa koondhindamine gümnaasiumis

10. ja 11. klassi koondhindamine

TUNDIDE ARV NÄDALAS  KURSUSEHINNETE VÄLJAPANEMINE
1 tund nädalas 1. kursus > 35. õppenädal
2 tundi nädalas 1. kursus > 17. õppenädal
2. kursus > 25. õppenädal
3 tundi nädalas 1. kursus > 11. õppenädal
2. kursus > 23. õppenädal
3. kursus > 35. õppenädal
4 tundi nädalas 1. kursus > 8. õppenädal
2. kursus > 17. õppenädal
3. kursus > 26. õppenädal
4. kursus > 35. õppenädal
5 tundi nädalas 1. kursus > 7. õppenädal
2. kursus > 14. õppenädal
3. kursus > 21. õppenädal
4. kursus > 28. õppenädal
5. kursus > 35. õppenädal

12. klassi koondhindamine

Riigieksamiainetes teeb õpetaja kursuste jaotuse ise, sest kooliastmehinne pannakse välja enne riigieksamit.

Ülejäänud õppeainetes toimub koondhindamine sarnaselt 10.-11. klassile.

KOOLIASTMEHINNETE VÄLJAPANEMINE:

Eesti keel 17.04.2024

Eesti keel teise keelena 18.04.2024

Inglise keel 26.04.2024

Matemaatika  20.05.2024

Ülejäänud õppeained 7.06.2024

2023/2024. õa koondhindamine gümnaasiumis

10. ja 11. klassi koondhindamine

TUNDIDE ARV NÄDALAS  KURSUSEHINNETE VÄLJAPANEMINE
1 tund nädalas 1. kursus > 35. õppenädal
2 tundi nädalas 1. kursus > 17. õppenädal
2. kursus > 25. õppenädal
3 tundi nädalas 1. kursus > 11. õppenädal
2. kursus > 23. õppenädal
3. kursus > 35. õppenädal
4 tundi nädalas 1. kursus > 8. õppenädal
2. kursus > 17. õppenädal
3. kursus > 26. õppenädal
4. kursus > 35. õppenädal
5 tundi nädalas 1. kursus > 7. õppenädal
2. kursus > 14. õppenädal
3. kursus > 21. õppenädal
4. kursus > 28. õppenädal
5. kursus > 35. õppenädal

12. klassi koondhindamine

Riigieksamiainetes teeb õpetaja kursuste jaotuse ise, sest kooliastmehinne pannakse välja enne riigieksamit.

Ülejäänud õppeainetes toimub koondhindamine sarnaselt 10.-11. klassile.

KOOLIASTMEHINNETE VÄLJAPANEMINE:

Eesti keel 17.04.2024

Eesti keel teise keelena 18.04.2024

Inglise keel 26.04.2024

Matemaatika  20.05.2024

Ülejäänud õppeained 7.06.2024

Gümnaasiumi kohustuslike ja valikkursuste ainekavad

KOHUSTUSLIKUD KURSUSED VALIKKURSUSED
ainekavade kaust ainekavade kaust