Meie koolist

Kiviõli I Keskkooli robootika

Kiviõli I Keskkoolis on kõikidel õpilastel võimalus osa võtta robootikaringist. See hõlmab endast EV3 LEGO MINDSTORMS detailidest robotite kokkupanemist ja nendele liikumiste programmeerimist. Aktiivse osavõtu eest premeeritakse õpilast hea hindega matemaatikas.


Robootikaringi õpitulemuste saavutamisel oskab õpilane:

1. Lugeda jooniseid ning  nende järgi õigesti detaile omavahel kokku panna;
2. Kasutada robotile käskude programmeerimiseks EV3 arvutiprogrammi;
3. Tõlgendada erinevaid käske, mida EV3 programmi abil robotile programmeerida on võimalik;
4. Kasutada Google Classroom´i erinevate ülesannete täitmiseks ja jälgimiseks;
5. Kasutada loovust ja loogilist mõtlemist ning ehitada ise robotit, millel oleks eesmärgipõhine liikumine;
6. Seostada õpitut igapäeva eluga;
7. Tutvustada oma tööd ja selgitada ehitusprotsessi.


Robootikaring toimub igal neljapäeval ajavahemikus 14:30 – 16:00.

Juhendaja: Aleksei Jermilov


   

 

Robootikaringi õpitulemuste saavutamisel oskab õpilane:

1. Lugeda jooniseid ning  nende järgi õigesti detaile omavahel kokku panna;
2. Kasutada robotile käskude programmeerimiseks EV3 arvutiprogrammi;
3. Tõlgendada erinevaid käske, mida EV3 programmi abil robotile programmeerida on võimalik;
4. Kasutada Google Classroom´i erinevate ülesannete täitmiseks ja jälgimiseks;
5. Kasutada loovust ja loogilist mõtlemist ning ehitada ise robotit, millel oleks eesmärgipõhine liikumine;
6. Seostada õpitut igapäeva eluga;
7. Tutvustada oma tööd ja selgitada ehitusprotsessi.


Robootikaring toimub igal neljapäeval ajavahemikus 14:30 – 16:00.

Juhendaja: Aleksei Jermilov