Meie koolist

Kooli ajalugu


Kooliajaloo muuseum

Koordineerija-õpetaja: Urve Kuusmik urve.kuusmik@k1k.ee

Kiviõli I Keskkooli ajaloomuuseumis saab infot:
- kooli ajaloo kohta;
- kooli fotokroonikast;
- meie kooli vilistlastest ja lendude statistikast;
- meie õpetajaskonnast ja direktoritest;
- spordisaavutustest

Huvitavaid fakte kooli ajaloost

Kiviõli I Keskkooli õpetajad - oma kooli vilistlased

 

Direktorid läbi aegade

1932-1934 Antonina Veletsky-Velling
1934-1938 Salme Kübar-Tepp
1938-1944 Artur Vihtma
1944-1951 Irina Hrebtova
1951-1956 Vsevolod Snetkov
1956-1958 Asta Järve
1958-1962 Olav Raie
1963 Liivia Karp-Roose
1965-1995 Olav Raie
1995-1998 Arne Piirimägi
1998-2004 Rein Oselin
2004 - 2019 Heidi Uustalu
alates 2020 -  Anu Vau

Kuld- ja hõbemedaliga lõpetajad

Kooliajaloo muuseum

Koordineerija-õpetaja: Urve Kuusmik urve.kuusmik@k1k.ee

Kiviõli I Keskkooli ajaloomuuseumis saab infot:
- kooli ajaloo kohta;
- kooli fotokroonikast;
- meie kooli vilistlastest ja lendude statistikast;
- meie õpetajaskonnast ja direktoritest;
- spordisaavutustest

Huvitavaid fakte kooli ajaloost

Kiviõli I Keskkooli õpetajad - oma kooli vilistlased

 

Direktorid läbi aegade

Kuld- ja hõbemedaliga lõpetajad

1932-1934 Antonina Veletsky-Velling
1934-1938 Salme Kübar-Tepp
1938-1944 Artur Vihtma
1944-1951 Irina Hrebtova
1951-1956 Vsevolod Snetkov
1956-1958 Asta Järve
1958-1962 Olav Raie
1963 Liivia Karp-Roose
1965-1995 Olav Raie
1995-1998 Arne Piirimägi
1998-2004 Rein Oselin
2004 - 2019 Heidi Uustalu
alates 2020 -  Anu Vau