Koolielu

Toitlustamine


Peakokk: Ljudmila Popova  ljudmila.popova@k1k.ee

Koolis pakutakse hommikuputru, koolilõunat ja pikapäevarühmas olevatele õpilastele pikapäevatoitu.

  • Hommikupudru ühe söögikorra maksumus on 0,50 eurot
  • Koolilõuna on kõigile kooliõpilastele tasuta ( maksumus kaetakse riigi eelarvest )
  • Pikapäevarühma söögikorra maksumus on  0,80 eurot

Söögikordade hinnad on kehtestatud 16. novembri 2022.a Lüganuse Vallavalitsuse korraldusega nr  677


Toiduarved  saadab lapsevanemale Lüganuse Vallavalitsuse raamatupidamine eelnevalt kokku lepitud meiliaadressile.
•    Lapsevanem on kohustatud toiduraha tasuma õigeaegselt ( järgmise kuu 25. kuupäevaks).
•    Arve mittemaksmisel on koolil õigus laps sööjate nimekirjast kõrvaldada kuni arve tasumiseni. Kui arve läheb kaduma, siis võtke palun ühendust Lüganuse Vallavalitsuse raamatupidamisega telefoni 33 21 325 või pikapäevarühma õpetajaga.
•    Haiguse korral saab õpilase pikapäeva toidult maha võtta alates teisest toidupäevast. Lapse toidult mahavõtmise soovist teatada pikapäevarühma õpetajale.


Koolipiim ja koolipuuvili
Meie kool kasutab võimalust rikastada laste toitu tasuta koolipiima jagamisega kõigile lastele ja tasuta koolipuuviljaga, mis on ette nähtud kuni 5. klassini. Toetusi selleks vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ( PRIA ).

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolis

Peakokk: Ljudmila Popova  ljudmila.popova@k1k.ee

Koolis pakutakse hommikuputru, koolilõunat ja pikapäevarühmas olevatele õpilastele pikapäevatoitu.

  • Hommikupudru ühe söögikorra maksumus on 0,50 eurot
  • Koolilõuna on kõigile kooliõpilastele tasuta ( maksumus kaetakse riigi eelarvest )
  • Pikapäevarühma söögikorra maksumus on  0,80 eurot

Söögikordade hinnad on kehtestatud 16. novembri 2022.a Lüganuse Vallavalitsuse korraldusega nr  677


Toiduarved  saadab lapsevanemale Lüganuse Vallavalitsuse raamatupidamine eelnevalt kokku lepitud meiliaadressile.
•    Lapsevanem on kohustatud toiduraha tasuma õigeaegselt ( järgmise kuu 25. kuupäevaks).
•    Arve mittemaksmisel on koolil õigus laps sööjate nimekirjast kõrvaldada kuni arve tasumiseni. Kui arve läheb kaduma, siis võtke palun ühendust Lüganuse Vallavalitsuse raamatupidamisega telefoni 33 21 325 või pikapäevarühma õpetajaga.
•    Haiguse korral saab õpilase pikapäeva toidult maha võtta alates teisest toidupäevast. Lapse toidult mahavõtmise soovist teatada pikapäevarühma õpetajale.


Koolipiim ja koolipuuvili
Meie kool kasutab võimalust rikastada laste toitu tasuta koolipiima jagamisega kõigile lastele ja tasuta koolipuuviljaga, mis on ette nähtud kuni 5. klassini. Toetusi selleks vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ( PRIA ).

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolis