Koolielu

Toitlustamine


Peakokk: Ljudmila Popova ljudmila.popova@k1k.ee

Koolilõuna on kõigile kooliõpilastele tasuta! 

Pikapäevarühma toitlustamine
•    Pikapäevarühma toidukorra maksumus on  0,64 eurot, mis on kehtestatud 26. novembri 2014.a Kiviõli Linnavalitsuse korraldusega nr  333
Pikapäevarühma toiduarve saadab lapsevanemale Lüganuse Vallavalitsuse raamatupidamine eelnevalt kokku lepitud meiliaadressile.
•    Lapsevanem on kohustatud toiduraha tasuma õigeaegselt ( järgmise kuu 25. kuupäevaks).
•    Arve mittemaksmisel on koolil õigus laps sööjate nimekirjast kõrvaldada kuni arve tasumiseni. Kui arve läheb kaduma, siis võtke palun ühendust Lüganuse Vallavalitsuse raamatupidamisega telefoni 33 21 325 või pikapäevarühma õpetajaga.
•    Haiguse korral saab õpilase toidult maha võtta alates teisest toidupäevast. Lapse toidult mahavõtmise soovist teatada pikapäevarühma õpetajale.
Koolipiim ja koolipuuvili
Meie kool kasutab võimalust rikastada laste toitu tasuta koolipiima jagamisega kõigile lastele ja tasuta koolipuuviljaga, mis on ette nähtud kuni 5. klassini. Toetusi selleks vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ( PRIA ).

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolis

Peakokk: Ljudmila Popova ljudmila.popova@k1k.ee

Koolilõuna on kõigile kooliõpilastele tasuta! 

Pikapäevarühma toitlustamine
•    Pikapäevarühma toidukorra maksumus on  0,64 eurot, mis on kehtestatud 26. novembri 2014.a Kiviõli Linnavalitsuse korraldusega nr  333
Pikapäevarühma toiduarve saadab lapsevanemale Lüganuse Vallavalitsuse raamatupidamine eelnevalt kokku lepitud meiliaadressile.
•    Lapsevanem on kohustatud toiduraha tasuma õigeaegselt ( järgmise kuu 25. kuupäevaks).
•    Arve mittemaksmisel on koolil õigus laps sööjate nimekirjast kõrvaldada kuni arve tasumiseni. Kui arve läheb kaduma, siis võtke palun ühendust Lüganuse Vallavalitsuse raamatupidamisega telefoni 33 21 325 või pikapäevarühma õpetajaga.
•    Haiguse korral saab õpilase toidult maha võtta alates teisest toidupäevast. Lapse toidult mahavõtmise soovist teatada pikapäevarühma õpetajale.
Koolipiim ja koolipuuvili
Meie kool kasutab võimalust rikastada laste toitu tasuta koolipiima jagamisega kõigile lastele ja tasuta koolipuuviljaga, mis on ette nähtud kuni 5. klassini. Toetusi selleks vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ( PRIA ).

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolis