Järelevalve


Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.

Järelevalvet õppeasutuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium

Kontakt: hm@hm.ee; tel 7350 222.    
 
Täpsema info riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ning läbiviimist õppeasutustes reguleerivad seadused leiad Haridus-ja Teadusministeeriumi koduleheküljelt.

Ida- ja Lääne-Virumaa piirkonna peaekspert on Ruth Elias  (Ida- ja Lääne-Virumaa koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid)    

7350106; 56502275    ruth.elias@hm.ee

https://www.hm.ee/et/kontakt
 

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.

Järelevalvet õppeasutuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium

Kontakt: hm@hm.ee; tel 7350 222.    
 
Täpsema info riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ning läbiviimist õppeasutustes reguleerivad seadused leiad Haridus-ja Teadusministeeriumi koduleheküljelt.

Ida- ja Lääne-Virumaa piirkonna peaekspert on Ruth Elias  (Ida- ja Lääne-Virumaa koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid)    

7350106; 56502275    ruth.elias@hm.ee

https://www.hm.ee/et/kontakt