Uudised

8. ja 9. klassi õpilaste õppekäik Tartumaa koolidesse 20. märts


23. märtsil toimub 7- 9. klasside õpilastele õppekäik kolme Tartumaa kooli: 
Tartu Rakenduslik Kolledž (VOCO); 
Tartu Kunstikool; 
Nõo Reaalgümnaasium.

Õppekäigu eesmärgid:
1) Praktiline ülevaade erinevatest haridusvõimaluste tüüpidest Eestis.
2) Tutvuda haridusvõimalustega väljaspool Ida-Viru maakonda.
3) Aidata teha valik edasiõppimiseks.
Lisaks arendab õppekäik pädevusi ning avardab õpilaste silmaringi. 

23. märtsil toimub 7- 9. klasside õpilastele õppekäik kolme Tartumaa kooli: 
Tartu Rakenduslik Kolledž (VOCO); 
Tartu Kunstikool; 
Nõo Reaalgümnaasium.

Õppekäigu eesmärgid:
1) Praktiline ülevaade erinevatest haridusvõimaluste tüüpidest Eestis.
2) Tutvuda haridusvõimalustega väljaspool Ida-Viru maakonda.
3) Aidata teha valik edasiõppimiseks.
Lisaks arendab õppekäik pädevusi ning avardab õpilaste silmaringi.