Uudised

Anu Aarlaid pälvis tunnustuse “KIK-i sõber 2024” 23. veebruar


Kiviõli I Keskkool annab Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel üle tunnustuse “KIK-i sõber”.  Tiitliga tunnustatakse kodanikku, kodanike rühmitust, õppeasutuse pidajat, organisatsiooni või hoolekogu, kes on kooli toetanud ja abistanud ning olnud heaks partneriks õppijate jaoks mitmekülgse arengukeskkonna loomisel.

Sel aastal sai tunnustuse meie pikaaegne hea koostööpartner Anu Aarlaid, kes töötab Kiviõli Linnaraamatukogus.   Anu Aarlaid on suure südamega kooli heategija ja kogukonna liige, kes toetab oma tegevusega meie kooli õpilaste vaimset arengut. Juba rohkem kui 10 aastat on olnud meie klassiõpetajate partner ja tugi laste lugemisisu kasvatamisel. Igakuiselt käivad 1.-5. klasside õpilased ja klassiõpetajad "Lugemisisu" programmi tundides. Lugemisprogramm „Lugemisisu“ tutvustab uuemat lastekirjandust ja avardab laste kultuurikogemust. Programm toetab üleriigilist õppekava, arendades laste keele- ja kirjanduspädevust. Raamatutunnid on aktiivsed, huvitavad, mängulised ja lisaks pakub Anu abi koomiksi, muinasjutu, päeviku, luule jt teematundide läbiviimisel. Anu Aarlaid korraldab igal aastal kohtumisi lastekirjanikega, kuhu on kutsutud  meie kooli õpilased. Lisaks on Anu aastaid juhendanud pikapäevalastele mõeldud raamaturingi. 
Kiviõli I Keskkooli koolipere on väga tänulik abi ja koostöö eest,  seetõttu pälvib Anu Aarlaid  meie tunnustuse ja tiitli  “KIK-i sõber 2024”.

Kiviõli I Keskkool annab Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel üle tunnustuse “KIK-i sõber”.  Tiitliga tunnustatakse kodanikku, kodanike rühmitust, õppeasutuse pidajat, organisatsiooni või hoolekogu, kes on kooli toetanud ja abistanud ning olnud heaks partneriks õppijate jaoks mitmekülgse arengukeskkonna loomisel.

Sel aastal sai tunnustuse meie pikaaegne hea koostööpartner Anu Aarlaid, kes töötab Kiviõli Linnaraamatukogus.   Anu Aarlaid on suure südamega kooli heategija ja kogukonna liige, kes toetab oma tegevusega meie kooli õpilaste vaimset arengut. Juba rohkem kui 10 aastat on olnud meie klassiõpetajate partner ja tugi laste lugemisisu kasvatamisel. Igakuiselt käivad 1.-5. klasside õpilased ja klassiõpetajad "Lugemisisu" programmi tundides. Lugemisprogramm „Lugemisisu“ tutvustab uuemat lastekirjandust ja avardab laste kultuurikogemust. Programm toetab üleriigilist õppekava, arendades laste keele- ja kirjanduspädevust. Raamatutunnid on aktiivsed, huvitavad, mängulised ja lisaks pakub Anu abi koomiksi, muinasjutu, päeviku, luule jt teematundide läbiviimisel. Anu Aarlaid korraldab igal aastal kohtumisi lastekirjanikega, kuhu on kutsutud  meie kooli õpilased. Lisaks on Anu aastaid juhendanud pikapäevalastele mõeldud raamaturingi. 
Kiviõli I Keskkooli koolipere on väga tänulik abi ja koostöö eest,  seetõttu pälvib Anu Aarlaid  meie tunnustuse ja tiitli  “KIK-i sõber 2024”.