Uudised

Õppekäik TalTech´i ja osalemine töötubades 09. detsember


08.12.2022 osalesid Kiviõli I Keskkooli gümnasistid TalTech´i poolt korraldatud töötubades ning said teada, milliseid õppimisvõimalusi pakub TalTech Eestis ja USAs. 
Töötubades osalemise eesmärgiks oli projekti „Kiviõli I Keskkooli 7.-12. klassi õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine“ raames suunata õpilasti rakendama varem õpitud teoreetilisi teadmisi praktilistes tegevustes, toetades tervikpildi loomist rohetehnoloogiast ning keskkonnateadlikkusest.
Õpilased said teadmisi, kuidas kavandada energiasäästlikke hooneid läbi päevavalguse ning tegid tutvust  HELIDONi stendiga.  Nii said õpilased proovile panna oma arhitekti- ja projekteerijavõimed ning päikesegeomeetriat arvestades kavandada energiatõhusa hoone maketi vastavalt etteantud ülesandele. 
Reovee puhastamise töötoas rakendati osoonimist, koagulatsiooni ning fotokatalüütilist oksüdatsiooni, jälgiti näitajate muutuseid kasutades spektrofotomeetriat ja võrreldi erinevate meetodite puhul puhastusprotsessi efektiivsust ning maksumust. Samuti uuriti lähemalt, kuidas ja millega puhastatakse õhku. Õpilased said praktiliselt kasutada varasemalt õppetundides ammutatud teadmisi, sidudes saadud kogemused erialaõppega. 
Vee temaatikaga tegeleti ka töötoas „Vesi meie elus“, kus õpilased said määrata vee kvaliteedi erinevaid parameetreid, omandada teadmisi selle teabe igapäevases elus rakendamisest ja hinnata jõevee potentsiaali näiteks hüdroenergia tootmiseks. 
Lisaks pakkus TalTech ehituserialade huvilistele võimalust  tutvuda teede ja liikluse teadus- ja katselaboratooriumi, ventilatsiooni labori ja ehituskonstruktsioonide katselaboriga. 

Täname TalTech´i meeskonda õpitubade ja infopäeva korraldamise eest! Pikk pai osalejatele ja klassijuhatajatele!

 

08.12.2022 osalesid Kiviõli I Keskkooli gümnasistid TalTech´i poolt korraldatud töötubades ning said teada, milliseid õppimisvõimalusi pakub TalTech Eestis ja USAs. 
Töötubades osalemise eesmärgiks oli projekti „Kiviõli I Keskkooli 7.-12. klassi õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine“ raames suunata õpilasti rakendama varem õpitud teoreetilisi teadmisi praktilistes tegevustes, toetades tervikpildi loomist rohetehnoloogiast ning keskkonnateadlikkusest.


Õpilased said teadmisi, kuidas kavandada energiasäästlikke hooneid läbi päevavalguse ning tegid tutvust  HELIDONi stendiga.  Nii said õpilased proovile panna oma arhitekti- ja projekteerijavõimed ning päikesegeomeetriat arvestades kavandada energiatõhusa hoone maketi vastavalt etteantud ülesandele. 
Reovee puhastamise töötoas rakendati osoonimist, koagulatsiooni ning fotokatalüütilist oksüdatsiooni, jälgiti näitajate muutuseid kasutades spektrofotomeetriat ja võrreldi erinevate meetodite puhul puhastusprotsessi efektiivsust ning maksumust. Samuti uuriti lähemalt, kuidas ja millega puhastatakse õhku. Õpilased said praktiliselt kasutada varasemalt õppetundides ammutatud teadmisi, sidudes saadud kogemused erialaõppega. 
Vee temaatikaga tegeleti ka töötoas „Vesi meie elus“, kus õpilased said määrata vee kvaliteedi erinevaid parameetreid, omandada teadmisi selle teabe igapäevases elus rakendamisest ja hinnata jõevee potentsiaali näiteks hüdroenergia tootmiseks. 
Lisaks pakkus TalTech ehituserialade huvilistele võimalust  tutvuda teede ja liikluse teadus- ja katselaboratooriumi, ventilatsiooni labori ja ehituskonstruktsioonide katselaboriga. 

Täname TalTech´i meeskonda õpitubade ja infopäeva korraldamise eest! Pikk pai osalejatele ja klassijuhatajatele!