Uudised

Õppimine Rakett69 Teadusstuudiotes 06. märts Erik

Mis on õhu liikumine? Kuidas ehitada tiivikut? Kuidas ja millega toodetakse roheenergiat? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saavad Kiviõli I Keskkooli 1.-7. klasside õpilased vastused 05.-13. märtsil Rakett69 Teadusstuudiotes.


1. klassid läbivad õppeprogrammi „Õhk ja liikumine õhu jõul“. 2.-4. klassidel lisandub õhu temaatikale ka energia teema. Õppetööna ehitatakse õhukahur, purjeauto ning pannakse kokku tuulegeneraatoriga elektriskeemi.  5.-7. klassi õpilased läbivad õppeprogrammi „Roheinseneeria ja taastuvenergia“, mille raames õpitakse moodustama mitmest tarbijast ja taastuvenergia tootjast koosnevat vooluringi, mõõtma sensoriga toodetud ja tarbitud energia kogust ning konstrueerima ja kalibreerima tiivikut.  
Rakett69 telesaate stiilis põneva ja tempoka sessiooni jooksul praktilisi ülesandeid lahendades, tuleb osalejal õppida, katsetada, testida, eksida ja proovida kõike uuesti. Lisaks tuleb lihvida oma meeskonnatööoskust, tähelepanu suunamist ja hoidmist, õppida lahendama probleeme ning muuta süstemaatiliselt erinevaid parameetreid, et ülesanne edukalt lahendada. Oma teadmisi, oskusi ja võimed tuleb proovile panna meeskondade vahelisel võistlusel ning kõige raskem väljakutse on õppida oma vigadest!
Õppeprogrammides osalemine on õpilastele tasuta. Kõik kulud kaetakse projekti „ Kiviõli I Keskkooli 1.-7. klassi õpilaste hõivamine rohetehnoloogia teadlikkust suurendavatesse tegevustesse“ raames, mida rahastab Kliimaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti riik.
Soovime osalejatele mõnusat õppimist!

 

1. klassid läbivad õppeprogrammi „Õhk ja liikumine õhu jõul“. 2.-4. klassidel lisandub õhu temaatikale ka energia teema. Õppetööna ehitatakse õhukahur, purjeauto ning pannakse kokku tuulegeneraatoriga elektriskeemi.  5.-7. klassi õpilased läbivad õppeprogrammi „Roheinseneeria ja taastuvenergia“, mille raames õpitakse moodustama mitmest tarbijast ja taastuvenergia tootjast koosnevat vooluringi, mõõtma sensoriga toodetud ja tarbitud energia kogust ning konstrueerima ja kalibreerima tiivikut.  

Rakett69 telesaate stiilis põneva ja tempoka sessiooni jooksul praktilisi ülesandeid lahendades, tuleb osalejal õppida, katsetada, testida, eksida ja proovida kõike uuesti. Lisaks tuleb lihvida oma meeskonnatööoskust, tähelepanu suunamist ja hoidmist, õppida lahendama probleeme ning muuta süstemaatiliselt erinevaid parameetreid, et ülesanne edukalt lahendada. Oma teadmisi, oskusi ja võimed tuleb proovile panna meeskondade vahelisel võistlusel ning kõige raskem väljakutse on õppida oma vigadest!
Õppeprogrammides osalemine on õpilastele tasuta. Kõik kulud kaetakse projekti „ Kiviõli I Keskkooli 1.-7. klassi õpilaste hõivamine rohetehnoloogia teadlikkust suurendavatesse tegevustesse“ raames, mida rahastab Kliimaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti riik.
Soovime osalejatele mõnusat õppimist!