Uudised

Tule tööle! 16. mai


Kiviõli I Keskkool võtab avaliku konkursi korras alates 2023/24 õppeaastast tööle:

ÕPPEAINE KOORMUS
Loodusainete õpetaja täistööajaga ametikoht
Klassiõpetaja täistööajaga ametikoht
Väikeklassi õpetaja täistööajaga ametikoht
Tehnoloogiaõpetuse õpetaja täistööajaga ametikoht
Kehalise kasvatuse õpetaja osalise tööajaga ametikoht
Inimeseõpetuse õpetaja täistööajaga ametikoht
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja täistööajaga ametikoht
Eesti keel teise keelena õpetaja täistööajaga ametikoht
Kunstiõpetaja osalise tööajaga ametikoht
Liiklus- ja autoõpetuse õpetaja täistööajaga ametikoht
Ajaloo õpetaja osalise tööajaga ametikoht
Inglise keele õpetaja täistööajaga ametikoht
Sotsiaalpedagoog täistööajaga ametikoht
Eripedagoog täistööajaga ametikoht
Õpiabi õpetaja osalise tööajaga ametikoht

Avaldus, CV ja koopia haridust tõendavatest dokumentidest esitada hiljemalt 21. maiks 2023 kantselei@k1k.ee või käsipostiga aadressil Viru 14, Kiviõli linn, Lüganuse vald.        

Lisainfo: direktor Tiit Salvan tiit.salvan@k1k.ee, tel 337 4060.

Kiviõli I Keskkool võtab avaliku konkursi korras alates 2023/24 õppeaastast tööle:

Avaldus, CV ja koopia haridust tõendavatest dokumentidest esitada hiljemalt 21. maiks 2023 kantselei@k1k.ee või käsipostiga aadressil Viru 14, Kiviõli linn, Lüganuse vald.        

Lisainfo: direktor Tiit Salvan tiit.salvan@k1k.ee, tel 337 4060.

ÕPPEAINE KOORMUS
Loodusainete õpetaja täistööajaga ametikoht
Klassiõpetaja täistööajaga ametikoht
Väikeklassi õpetaja täistööajaga ametikoht
Tehnoloogiaõpetuse õpetaja täistööajaga ametikoht
Kehalise kasvatuse õpetaja osalise tööajaga ametikoht
Inimeseõpetuse õpetaja täistööajaga ametikoht
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja täistööajaga ametikoht
Eesti keel teise keelena õpetaja täistööajaga ametikoht
Kunstiõpetaja osalise tööajaga ametikoht
Liiklus- ja autoõpetuse õpetaja täistööajaga ametikoht
Ajaloo õpetaja osalise tööajaga ametikoht
Inglise keele õpetaja täistööajaga ametikoht
Sotsiaalpedagoog täistööajaga ametikoht
Eripedagoog täistööajaga ametikoht
Õpiabi õpetaja osalise tööajaga ametikoht